Facebook
Referencje
AUTO CLUB MAŁECKI Sp. z o.o.

REFERENCJE

Firma AUTO CLUB MAŁECKI Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 4, potwierdza profesjonalizm, rzetelność i terminowość w działaniu firmy Pana Jarosława Graczyka z siedzibą w Łodzi przy ul. Muszkieterów 9, z którą mamy przyjemność współpracować w zakresie usług budowlanych.
Wysoka, jakość świadczonych usług przez to przedsiębiorstwo jest niewątpliwa.
Należyte oraz staranne wykonanie powierzonych zleceń z zachowaniem wszelkich wymaganych prawnie wymogów oraz zasad sztuki budowlanej.
Firma wykazuje się dużą elastycznością w stosunku do wprowadzanych na Nasze potrzeby zmian.
Współpraca z firmą BUDEKO reprezentowaną przez Pana Jarosława Graczyka układa się bez zastrzeżeń.
Uni Centra Handlowe S.C. - Bank w Aleksandrowie Łódzkim

REFERENCJE

Firma budowlana BUDEKO z siedzibą w Łodzi przy ul. Muszkieterów 9 w 2008 r. wykonała prace związane z ułożeniem kostki brukowej w ilości 600 m2.
Zlecone prace zostały przeprowadzone przy siedzibie Banku Spółdzielczego na ul. Senatorskiej 2 w Aleksandrowie Łódzkim.
Roboty wykonano z należytą starannością, przestrzegając normy techniczne. Wykonawca wykazał się dobrym przygotowaniem zawodowym oraz posiadaniem niezbędnego wyposażenia sprzętowego.
Potwierdzam, iż firma Pana Jarosława Graczyka to firma dotrzymująca ustalonych terminów.
Współpraca UNI CENTRA HANDLOWE z BUDEKO układa się bez żadnych zastrzeżeń, firma jest godna polecenia innym inwestorom.
Uni Centra Handlowe S.C. - Centrum Handlowe Retkinia w Łodzi

REFERENCJE

W roku 2007 firma BUDEKO reprezentowana przez Pana Jarosława Graczyka z siedzibą przy ul. Muszkieterów 9 w Łodzi wykonała dla Naszej firmy nastepujące prace:
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • ustawienie krawężników oraz obrzeży,
 • ułożenie kostki brukowej w ilości 5000 m2.

Zlecone prace zostały przeprowadzone na terenie CENTRUM HANDLOWEGO RETKINIA przy ul. Maratońskiej 24/32 w Łodzi.
Nasza firma jest bardzo zadowolona ze współpracy, wykonane prace odznaczają się dużą starannością oraz jakością wykonywanych usług. Firma BUDEKO posiada specjalistyczny sprzęt do realizacji zleconych prac oraz zatrudnia wykwalifikowanych pracowników.
Firma Pana Jarosława Graczyka jest godna polecenia innym inwestorom.
Uni Centra Handlowe S.C. - MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym pragniemy polecić firmę budowlaną BUDEKO Pana Jarosława Graczyka z siedzibą w Łodzi przy ul. Muszkieterów 9 jako wykonawcę w pełni profesjonalnego oraz godnego zaufania. Firma BUDEKO była wykonawcą robót budowlanych na terenie MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11 Listopada 98.
Zakres prac wykonywanych w 2011 roku obejmował:
 • ułożenie kostki brukowej w ilości 6500 m2 oraz wykonanie
  wszelkich prac poprzedzających ten proces,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie ogrodzenia przy głównej płycie boiska.

Jako wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową oraz skrócił czas trwania budowy.
Powyższe prace zostały wykonane w wymaganym terminie oraz z należytą starannością.
Pracownicy zatrudnieni przez Pana Jarosława Graczyka do wykonania robót posiadają wymaganą wiedzę i umiejętności, dlatego wysoko oceniamy wykonane roboty. Firma posiada niezbędny sprzęt do wykonania prac budowlanych, podczas ich realizacji panuje ład i porządek. W pełni zapewniony jest nadzór jak i kontrola budowy, co wpływa, na jakość prac oraz dyscyplinę.
Pragniemy również podkreślić elastyczność współpracy z firmą BUDEKO związaną przede wszystkim z wykonaniem dodatkowych prac wynikających z wprowadzonych zmian podczas realizacji inwestycji.
Uni Centra Handlowe mogą bez obaw polecić każdemu potencjalnemu inwestorowi usługi budowlane świadczone przez firmę Pana Jarosława Graczyka.
Uni Centra Handlowe S.C.

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym listem pragniemy udzielić referencji firmie BUDEKO z siedzibą w Łodzi przy ul. Muszkieterów 9 za profesjonalne podejście oraz solidne wykonanie zleconych prac.
Z usług firmy BUDEKO reprezentowanej przez Pana Jarosława Graczyka UNI CENTRA HANDLOWE korzystały wielokrotnie przy realizacji inwestycji budowlanych na terenie województwa łódzkiego.
Wykonana usługa odznaczała się odpowiednim przygotowaniem, profesjonalnym podejściem oraz uwzględnieniem dodatkowych prac zleconych przez Naszą firmę.
Jak najbardziej polecamy firmę BUDEKO, jako partnera godnego zaufania, świadczącego swoje usługi fachowo oraz rzetelnie. Dotychczasowa współpraca pozwala nam postrzegać firmę Pana Jarosława Graczyka, jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.
Liczymy na dalszą współpracę oraz życzymy sukcesów.
OPTOMER

REFERENCJE

Firma OPTOMER Julian Meller, Zdzisław Rzetelski Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi potwierdza, że firma BUDEKO reprezentowana przez Pana Jarosława Graczyka wykonała roboty brukarskie na terenie siedziby naszej firmy.
Zakres robót obejmował:
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • ustawienie krawężników oraz obrzeży,
 • ułożenie kostki brukowej "8" w ilości 1500 metrów kwadratowych
  w okresie lipiec-wrzesień w 2011 r.

Powyższe prace zostały ocenione wysoko przez nadzór techniczny - inwestorski i odebrane bez zastrzeżeń. Duże zaangażowanie, a przede wszystkim fachowość pracowników wpłynęła na terminowość oraz jakość wykonywanych usług.
Firma zasługuje na uznanie ze względu na wysoki poziom techniczny wykonywanych prac.
Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym zaświadczamy, iż firma BUDEKO Jarosław Graczyk z siedzibą w Łodzi przy ul. Muszkieterów 9 była podwykonawcą przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania: Sportowe Smulsko - boisko wielofunkcyjne" w Łodzi przy ul. Gimanstycznej. Inwestycja została zrealizowana w terminie od 25 września 2014 r. do 28 listopada 2014r.
Zakres robót obejmował:
 • Roboty ziemne
 • Roboty brukarskie
 • Montaż ogrodzenia i piłko chwytu
 • Wykonanie warstwy odsączającej z piasku
 • Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowe
 • Fundamenty pod sprzęt sportowy
 • Zagospodarowanie terenów zielonych
 • Nasadzenia drzew i krzewów
 • Montaż elementów malej architektury

Prace zlecone firmie BUDEKO zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy oraz projektem dzięki posiadanemu niezbędnemu sprzętowi budowlanemu oraz wyszkolonym specjalistycznie pracownikom.
Efekt końcowy robót oceniamy, jako bardzo dobry i możemy wszystkim potencjalnym klientom polecii firme reprezentowana przez Pana Jarosława Graczyk