Facebook
Sprzęt

Laserowa niwelacja terenu oraz przygotowanie planty pod kostkę brukową


      Profiler 01 jest przeznaczony do profilowania i niwelowania powierzchni na placach budowy. Można nim profilować materiały sypkie i niespoiste takie jak np. piach, żwir, drobny tłuczeń. Profiler znajduje zastosowanie tam gdzie liczy się szybkość oraz dokładność, pozwala na dokładne i szybkie profilowanie oraz niwelowanie powierzchni.

      Cena takiej usługi jest uzależniona od wielkości zlecenia. Zrealizujemy dla Państwa zlecenia na terenia całego kraju.

Posiadamy również:

oraz pozostały niezbędny sprzęt do wykonania zleconych zamówień.